Maandag 31 augustus: start nieuwe schooljaar!

Maandag 31 augustus gaan we weer van start. We heten onze kinderen en onze ouders/ verzorgers van harte welkom in het nieuwe schooljaar!

We kijken uit naar een leuk en leerzaam jaar!

 

 

De Elsenburgschool...

is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in Rijswijk.

Deze website is bedoeld voor onze ouders/ verzorgers, potentiële ouders en andere belangstellenden.

De communicatie met ouders/ verzorgers van onze leerlingen verloopt via de Social Schools app (nieuwsbrief, berichten, kalender).

 • Ons onderwijs
  We zeggen altijd “Normaal waar mogelijk, speciaal als het moet”. Als onze leerlingen iets extra’s nodig hebben, dan zorgen we daar voor! Onze klassen zijn wat kleiner, onze juffen en meesters zijn extra opgeleid en we organiseren extra activiteiten, zoals muziekles, handvaardigheid, pleinspel onder schooltijd én workshops.

   

  We werken met dezelfde methodes als andere scholen. Niet alleen voor rekenen, taal en spelling, maar ook voor lezen en wereldoriëntatie. We leggen nieuwe dingen goed uit en laten je veel oefenen. Niet alleen in het schrift of digitaal, maar juist ook met echte materialen, soms buiten, vaak ook door te bewegen. En leren doen we vooral heel veel sámen!


  Het kan zijn dat je beter bent in rekenen en minder goed in taal. Of juist andersom. Bij ons mag dat! Bij ons kun je verder groeien op gebieden waar je goed in bent en krijg je tijd om je
  de lastige dingen eigen te maken.

 • Meer dan onderwijs
  Voor ieder kind maken we een plan waarin we samen afspreken wat we willen bereiken. Dat plan werken we regelmatig bij. We hebben extra specialisten op school die niet alleen helpen bij het leren maar ook bij hoe we omgaan met onszelf en elkaar. Zij zijn er niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de juffen en meesters. Ook is er bijvoorbeeld een logopedist en een bewegingstherapeut. Zij kunnen kinderen met specifieke problemen helpen, niet alleen buiten maar vooral ín de klas.
 • Positief gedrag
  We vinden het belangrijk dat je je eigen gedrag en dat van anderen begrijpt. En we willen je aanleren hoe je in lastige situaties het beste kan reageren. Dat doen alle juffen en meesters op dezelfde positieve manier.