Onze school

De Elsenburgschool is een openbare school en maakt deel uit van Stichting Librijn. Hieronder vallen alle openbare scholen van Rijswijk en Delft. Voor het openbaar onderwijs geldt het motto Niet apart, maar samen’.
Dit houdt in dat de scholen van Librijn de volgende kenmerken hebben:

  • algemene toegankelijkheid voor iedere leerling ongeacht godsdienst, ras, levensovertuiging of sociale herkomst
  • de eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging
  • aandacht en respect voor onze multiculturele  samenleving
  • het non-discriminatiebeginsel (vgl. art. 1 van de grondwet)

Kinderen die bij ons op school komen, zijn vaak vastgelopen op hun vorige school. Omdat het leren niet lukte of omdat het niet lukte om het juiste gedrag te laten zien.
We denken dat je pas tot leren kunt komen, wanneer je je veilig voelt.

Binnenkort vindt u hier de nieuwe schoolgids!