schoolplein

Visie, kernwaarden en ambities

Onze Missie

 

“Wij zijn er om kinderen met plezier op te laten groeien en zich zelfbewust te laten
ontwikkelen. Door elkaar te ontmoeten en te leren van en met elkaar,

bieden we ieder kind een kansrijke toekomst.”

 

Onze school is een veilige groeiplaats, waar alle kinderen mogen
ontdekken en ervaren dat ze waardig en vaardig zijn.

 

Onze Visie

onderwijspijlers 

Hier werken we aan van groep 1 tot groep 8

1. Kennis en vaardigheden als basis voor de toekomst. (stevige basis)
2. Ontdekken en ervaren dat je er mag zijn. (pers. ontwikkeling)
3. Vragen stellen, keuzes maken en leren ‘leren’. (eigenaarschap)

4. De ander zien en samenwerken. (burgerschap)

 

De volgende kernwaarden staan centraal in ons onderwijs:

Ontmoeting

- Leerkracht - “We zien elkaar en benutten onze talenten.”

- Kind - “Ik ben nieuwsgierig naar de ander en leer van verschillen.”

- Ouder -“We kennen elkaar en werken samen aan de ontwikkeling van uw kind.”

 

Vakmanschap

- Leerkracht -“We verrijken onze kennis continu en onderwijzen wat bewezen effectief is.”

- Kind - “Ik groei in kennis en vaardigheden en sta sterk in mijn schoenen.”

- Ouder - “We handelen vanuit onze kennis en ervaring, daar kunt u op vertrouwen.”

 

Bevlogenheid

- Leerkracht - “We doen ons werk met passie en plezier en dat werkt aanstekelijk”

- Kind -“Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn en laat dit zien aan de ander.”

- Ouder - “We zijn gedreven om ieder kind een goede basis mee te geven.”

 

Eigenaarschap

- Leerkracht - “We nemen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onszelf, het team en de school.”

- Kind - “Ik weet dat ik keuzes kan maken en durf daarbij om hulp te vragen.”

- Ouder - “We trekken samen met u op en begeleiden uw kind in het ‘leren’ leren.”

 

 

Onze ambities voor de komende 4 jaren : 

? Op de Elsenburg is een stevige doorgaande lijn op hetgebied van basisvaardigheden
? Op de Elsenburg is een stevige basis van dekwaliteitszorg, deze werkt cyclisch en heeft als startpunt
het OPP
? Op de Elsenburg is er een teamcultuur, van waaruit menin vertrouwen, gelijkwaardigheid en professionaliteit samenwerkt
? De Elsenburg heeft een AB dienst opgezet en profileertzich in de omgeving vanuit expertise.