Schooltijden

Schooltijden

Onze schooltijden zijn:

ma, di, do, vr: 8.30 - 14.30

wo: 8.30 - 12.15

 

Inloop

Tien minuten voordat de lessen beginnen, gaat de schooldeur open. Kinderen mogen dan zelfstandig naar binnen gaan. De leerkrachten staan bij de deur van het lokaal en verwelkomen het kind. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Kinderen die dan nog buiten zijn, worden verzocht naar binnen te gaan, naar hun eigen klas. Om 8.30 uur gaat de tweede bel. De kinderen zijn dan in hun eigen lokaal en gaan de lessen beginnen.

Ouders van de leerlingen van de jongste twee groepen, van nieuwe leerlingen mogen met hun kind mee naar binnen en hun kind naar de klas begeleiden.