Ambulante Begeleiding

Welkom op de pagina van de ambulante dienst van SBO de Elsenburg. 

Waarschijnlijk bent u op de pagina terecht gekomen omdat u een ondersteuningsvraag hebt voor één of meer van uw leerlingen. Wij hopen dat onderstaande informatie u verder helpt in uw zoektocht. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met Melanie Marcussen 070-3930303 of mailen naar AB@librijn.nl

 

SBO de Elsenburg biedt begeleiding op leerlingniveau en op schoolniveau. 

Wat is het verschil tussen ambulante begeleiding op leerlingniveau en schoolniveau?

 

Bij ambulante begeleiding op schoolniveau wordt de ambulante begeleiding breder ingezet in de school. Voor deze begeleiding kun je je aanmelden via onderstaand formulier of via de site van het SPPOH aanmeldlink SPPOH

Het SPPOH faciliteert ons om deze trajecten aan te gaan, dat betekent dat er geen kosten zijn voor de deelnemende scholen. De inzet van een traject zit tussen de 40 en 60 uur.

Het doel van de ambulante schoolbegeleiding is het versterken en verdiepen van onderdelen van de bestaande basisondersteuning.

Voorbeelden van trajecten zijn:

  • Het versterken van de doorgaande lijn op het gebied van leren leren of gedrag
  • Het versterken van de basisondersteuning op het gebied van didactiek en cognitie
  • Het kunnen inzetten van eigen leerlijnen van start tot einde van de basisschool
  • Het versterken ven verdiepen van de al bestaande ondersteuningsstructuur

 

Bij ambulante begeleiding op leerlingniveau is de ambulante begeleiding gericht op één leerling of een groepje leerlingen. Deze ambulante begeleiding wordt gedaan door leerkrachten die ook voor de groep staan. Dit zorgt voor een praktische inslag en een stukje erkenning en herkenning. Per aanvraag bekijken we wie het best past bij de vraag die we binnen krijgen. 

 

Op de Elsenburg hebben we een heel aantal leerkrachten met veel ervaring en expertise op verschillende gebieden. We hebben leerkrachten die uit cluster 2 en cluster 4 komen en leerkrachten met veel kennis op het gebied van autisme, dyslexie, NT2, werken met OPP's, aangepast leerlijnen en inclusie

 

De ambulante begeleiding wordt ingezet op de leerling (het werken met de leerling) en op begeleiding van leerkrachten. Denk hierbij aan observaties gericht op de kwaliteiten en de ondersteuningsbehoeften van de leerling, het geven van handelingsadviezen, het meedenken in MDO's etc. Het te volgen traject wordt in overleg met de aanvragende school ingevuld. 

 

De ambulante begeleiding wordt vaak gefinancierd vanuit een arrangement van een kind of groepje kinderen.

 

Invoer:

Achternaam
Voornaam
Emailadres (wordt niet gebruikt voor ongevraagde mailings)
Schrijf hier je bericht:
* Verplichte velden