Bijzondere data

Wij besteden aandacht aan alle Nederlandse feesten maar wel vanuit een openbaar karakter. In de kalender leest u wanneer de vieringen gepland staan. Het team van de Elsenburgschool wordt bij de organisatie en uitvoering van feestelijke momenten ondersteund door de ouderraad.
30 juni t/m 15 juli 2020
OPP-gespreken
14 juli 2020
Schoolverlatersavond
15 t/m 17 juli 2020
Schoolverlaters vrij
16 juli 2020
Kennismaking nieuwe groep, vossenjacht
17 juli 2020
Laatste schooldag, alle leerlingen vrij om 12.15
20 juli t/m 28 augustus 2020
Zomervakantie