Bijzondere data

Wij besteden aandacht aan alle Nederlandse feesten maar wel vanuit een openbaar karakter. In de kalender leest u wanneer de vieringen gepland staan. Het team van de Elsenburgschool wordt bij de organisatie en uitvoering van feestelijke momenten ondersteund door de ouderraad.
22 juli t/m 31 augustus 2019
ZOMERVAKANTIE
2 september 2019
Studiedag, alle leerlingen vrij
3 september 2019
Eerste schooldag
9 t/m 20 september 2019
Ouder-en-kind-gesprekken
2 t/m 13 oktober 2019
Kinderboekenweek "Reis mee"
21 t/m 25 oktober 2019
Herfstvakantie
28 oktober 2019
Controle op hoofdluis
8 november 2019
Nationaal schoolontijt
26 november 2019
Studiedag, alle leerlingen vrij
5 december 2019
Sinterklaasfeest, leerlingen 12.15 vrij
6 december 2019
Start om 09.30 voor alle leerlingen
20 december 2019
Kerstfeest, alle leerlingen om 12.15 vrij
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Kerstvakantie
6 januari 2020
Controle op hoofdluis
13 t/m 24 januari 2020
Cito-toetsen
19 februari 2020
Carnaval
21 februari 2020
Studiedag, alle leerlingen vrij
23 t/m 27 februari 2020
Voorjaarsvakantie
2 maart 2020
Controle op hoofdluis
9 t/m 20 maart 2020
OPP-gespreken
13 maart 2020
Rapport 1 mee
30 maart t/m 8 april 2020
Projectweek
6 april 2020
Schoolreisje
8 april 2020
Paasviering
8 april 2020
Afsluiting project
9 april 2020
Studiedag, alle leerlingen vrij
10 april 2020
Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
13 april 2020
Tweede paasdag, alle leerlingen vrij
14 april 2020
Schoolfotograaf
11 mei 2020
Controle op hoofdluis
21 mei 2020
Hemelvaardag, alle leerlingen vrij
22 mei 2020
Alle leerlingen vrij
25 mei t/m 5 juni 2020
Cito-toetsen
27 mei 2020
Sportdag
1 juni 2020
Pinksteren, alle leerlingen vrij
24 juni 2020
Studiedag Librijn, alle leerlingen vrij
29 juni 2020
Studiedag, alle leerlingen vrij
30 juni t/m 10 juli 2020
OPP-gespreken
16 juli 2020
Kennismaking nieuwe groep, vossenjacht
16 juli 2020
Rapport 2 mee
17 juli 2020
Laatste schooldag, alle leerlingen vrij om 12.15