Bijzondere data

Wij besteden aandacht aan alle Nederlandse feesten maar wel vanuit een openbaar karakter. In de kalender leest u wanneer de vieringen gepland staan. Het team van de Elsenburgschool wordt bij de organisatie en uitvoering van feestelijke momenten ondersteund door de ouderraad.
29 mei 2019
Sportdag
30 t/m 31 mei 2019
Hemelvaart
6 t/m 7 juni 2019
Kamp schoolverlaters
10 juni 2019
Tweede pinksterdag
11 t/m 14 juni 2019
Margeweek: alle dagen van 8.30 - 12.15 uur naar school
Dit jaar werken we voor het eerst met 3 margeweken. In die weken gaan de leerlingen dagelijks naar school van 8.30 - 12.15 uur. Met dit rooster voldoen de leerlingen ruimschoots (972,5 uur) aan het wettelijk minimaal aantal uur (940 uur) dat zij les moeten krijgen en het is zodoende passend volgens de landelijke richtlijnen. Voor werkende ouders die in de marge weken geen opvang kunnen organiseren is er opvang op school mogelijk tot 14.30 uur.