Bijzondere data

Wij besteden aandacht aan alle Nederlandse feesten maar wel vanuit een openbaar karakter. In de kalender leest u wanneer de vieringen gepland staan. Het team van de Elsenburgschool wordt bij de organisatie en uitvoering van feestelijke momenten ondersteund door de ouderraad.
1 juni 2020
Pinksteren, alle leerlingen vrij
24 juni 2020
Studiedag Librijn is afgelast, kinderen gaan naar school als de school open is.
29 juni 2020
Studiedag, alle leerlingen vrij
30 juni t/m 3 juli 2020
OPP-gespreken
14 juli 2020
Schoolverlatersavond
15 t/m 17 juli 2020
Schoolverlaters vrij
16 juli 2020
Kennismaking nieuwe groep, vossenjacht
17 juli 2020
Laatste schooldag, alle leerlingen vrij om 12.15
20 juli t/m 28 augustus 2020
Zomervakantie