Bijzondere data

Wij besteden aandacht aan alle Nederlandse feesten maar wel vanuit een openbaar karakter. In de kalender leest u wanneer de vieringen gepland staan. Het team van de Elsenburgschool wordt bij de organisatie en uitvoering van feestelijke momenten ondersteund door de ouderraad.
21 t/m 25 oktober 2019
Herfstvakantie
28 oktober 2019
Controle op hoofdluis
8 november 2019
Nationaal schoolontijt
26 november 2019
Studiedag, alle leerlingen vrij
5 december 2019
Sinterklaasfeest, leerlingen 12.15 vrij
6 december 2019
Start om 09.30 voor alle leerlingen
20 december 2019
Kerstfeest, alle leerlingen om 12.15 vrij
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Kerstvakantie
6 januari 2020
Controle op hoofdluis
13 t/m 24 januari 2020
Cito-toetsen
19 februari 2020
Carnaval
21 februari 2020
Studiedag, alle leerlingen vrij
23 t/m 27 februari 2020
Voorjaarsvakantie
2 maart 2020
Controle op hoofdluis
9 t/m 20 maart 2020
OPP-gespreken
13 maart 2020
Rapport 1 mee
30 maart t/m 8 april 2020
Projectweek
6 april 2020
Schoolreisje (schoolverlaters vrij)
8 april 2020
Paasviering
8 april 2020
Afsluiting project
9 april 2020
Studiedag, alle leerlingen vrij
10 april 2020
Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
13 april 2020
Tweede paasdag, alle leerlingen vrij
14 april 2020
Schoolfotograaf
27 april t/m 8 mei 2020
Meivakantie
11 mei 2020
Controle op hoofdluis
21 mei 2020
Hemelvaardag, alle leerlingen vrij
22 mei 2020
Alle leerlingen vrij
25 mei t/m 5 juni 2020
Cito-toetsen
27 mei 2020
Sportdag
1 juni 2020
Pinksteren, alle leerlingen vrij
24 juni 2020
Studiedag Librijn, alle leerlingen vrij
29 juni 2020
Studiedag, alle leerlingen vrij
30 juni t/m 10 juli 2020
OPP-gespreken
14 juli 2020
Schoolverlatersavond
15 t/m 17 juli 2020
Schoolverlaters vrij
16 juli 2020
Kennismaking nieuwe groep, vossenjacht
16 juli 2020
Rapport 2 mee
17 juli 2020
Laatste schooldag, alle leerlingen vrij om 12.15
20 juli t/m 28 augustus 2020
Zomervakantie