Bijzondere data

Wij besteden aandacht aan alle Nederlandse feesten maar wel vanuit een openbaar karakter. In de kalender leest u wanneer de vieringen gepland staan. Het team van de Elsenburgschool wordt bij de organisatie en uitvoering van feestelijke momenten ondersteund door de ouderraad.
20 januari t/m 5 februari 2020
Cito-toetsen
19 februari 2020
Carnaval
21 februari 2020
Studiedag, alle leerlingen vrij
23 t/m 27 februari 2020
Voorjaarsvakantie
2 maart 2020
Controle op hoofdluis
9 t/m 20 maart 2020
OPP-gespreken
13 maart 2020
Rapport 1 mee
30 maart t/m 8 april 2020
Projectweek
8 april 2020
Paasviering
8 april 2020
Afsluiting project
9 april 2020
Studiedag, alle leerlingen vrij
10 april 2020
Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
13 april 2020
Tweede paasdag, alle leerlingen vrij
14 april 2020
Schoolfotograaf
21 april 2020
Schoolreisje (schoolverlaters vrij)
27 april t/m 8 mei 2020
Meivakantie
11 mei 2020
Controle op hoofdluis
21 mei 2020
Hemelvaardag, alle leerlingen vrij
22 mei 2020
Alle leerlingen vrij
25 mei t/m 5 juni 2020
Cito-toetsen
27 mei 2020
Sportdag
1 juni 2020
Pinksteren, alle leerlingen vrij
24 juni 2020
Studiedag Librijn, alle leerlingen vrij
29 juni 2020
Studiedag, alle leerlingen vrij
30 juni t/m 10 juli 2020
OPP-gespreken
14 juli 2020
Schoolverlatersavond
15 t/m 17 juli 2020
Schoolverlaters vrij
16 juli 2020
Kennismaking nieuwe groep, vossenjacht
16 juli 2020
Rapport 2 mee
17 juli 2020
Laatste schooldag, alle leerlingen vrij om 12.15
20 juli t/m 28 augustus 2020
Zomervakantie