Ons onderwijs

Op de Elsenburgschool komen kinderen tussen de 4 en 13 jaar die het niet redden in het regulier basisonderwijs. Vaak doordat het tempo te hoog ligt. Ook komt het voor dat leerlingen te maken hebben met leerproblemen, werkhouding- en/of concentratieproblemen, Veel van onze leerlingen zijn bekend met een combinatie van problematieken, waardoor zij zijn aangewezen op speciaal basisonderwijs.