Schoolondersteuningsplan

Het Schoolondersteuningsplan (SOP) beschrijft de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die de school kan bieden aan haar leerlingen. Met ingang van de Wet Passend Onderwijs is elke school verplicht haar aanbod ten aanzien van onderwijsondersteuning te beschrijven in het SOP. U leest hoe de ondersteuning geoganiseerd is, wat er aan ondersteuning aangeboden wordt en wie waarvoor verantwoordelijk is.