Schoolondersteuningsplan

Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel. Daarin staat welke ondersteuning er op de school mogelijk is. Dit kan per school verschillend zijn. U vindt in ieder geval informatie over:

  • Ondersteuning door de school zelf: wat valt er onder de basisondersteuning.
  • Ondersteuning met hulp van het samenwerkingsverband: welke extra mogelijkheden zijn er voor begeleiding op de school. Bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen.

Met ingang van de Wet Passend Onderwijs is elke school verplicht haar aanbod ten aanzien van onderwijsondersteuning te beschrijven in het SOP.