Informatievoorziening

Goede afstemming tussen ouders en school is essentieel voor een optimaal verloop van de ontwikkeling.
Oudergesprekken

In de cyclus leerlingzorg hebben wij drie gespreksmomenten opgenomen.

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een uitnodiging  voor een 10 minutengesprek. In dit gesprek maakt de nieuwe leerkracht kennis met u en deelt u de informatie die voor ons belangrijk is in de dagelijkse omgang met uw kind.

Na de cito toetsen in januari wordt u uitgenodigd voor een 10 minutengesprek, waarin wij de toets resultaten met u bespreken. Wij kijken dan samen met u naar de leervorderingen en zetten dit af tegen klasgenoten en kinderen die onderwijs volgen op basisscholen.

Aan het eind van het jaar heeft een OPP gesprek. In een uitgebreid gesprek evalueren wij het jaar. We bekijken met u de sociaal emotionele ontwikkeling en de leervorderingen. Wij maken met afspraken over de doelen en werkwijzen, die in het nieuwe jaar aan bod zullen komen.

Voor veel leerlingen is het nodig om over bepaalde ontwikkelingsgebieden vaker te spreken met elkaar. Als wij dit nodig vinden dan wordt u uitgenodigd voor extra gesprekken. U bent van harte uitgenodigd om een gesprek aan te vragen als u vragen of zorgen heeft over iets dat op school speelt.

 

Inloop

De ouders van de jongste leerlingen (Lepelaar en Pinguïn) zijn tussen 8.20 en 8.30 welkom om hun kind in de klas te brengen. Wij hebben de zorg voor de hele klas en daardoor is het voor ons niet mogelijk om uitgebreidere zaken bij de start van de dag te bespreken. U kunt natuurlijk aangeven, dat u iets wilt bespreken en dan maken wij daar na schooltijd graag tijd voor vrij. Wij willen op een laagdrempelige en toegankelijke manier werken, maar hebben vaak te maken met afspraken en verplichtingen, daarom vragen wij u ook vooraf afspraken te maken voor een gesprek met één van de specialisten of de directeur.

 

Oudercommunicatieplatform

De school maakt gebruik van Social Schools. Alle schriftelijke informatie vanuit school verloopt via dit systeem. Ook het intekenen voor oudergesprekken verloopt via Social Schools.