Buitenschoolse opvang

De Elsenburgschool biedt op alle ochtenden voorschoolse opvang van 8 uur tot half 9.


De begeleider vangt de kinderen op, begeleidt activiteiten en brengt ze naar de klas.
Het kost 2,50 per keer en dat moet vooraf contant betaald worden aan de begeleider. Wanneer u hier een vaste dag gebruik van maakt, geldt een korting. Neem hierover contact op met de directie. Aanmelden kan minimaal 2 dagen van tevoren via een mail aan directie@elsenburgschool.nl.

 

Ouders die vóór 8 uur of ná schooltijd opvang nodig hebben, kunnen hiervoor terecht bij onze buren: De Wereldplek van Stichting Rijswijkse Kinderopvang.