Laatste wijziging: 24 april 2020, 15:01 uur

Vanaf maandag 11 mei zijn wij weer 100% open. We heten onze leerlingen weer van harte welkom en kijken uit naar hun komst!

Zoasl u weet gaan vanaf 11 mei de scholen weer open. Het speciaal basisonderwijs gaat vanaf die datum weer 100% open. Wij dus ook. We kijken uit naar de komst van de leelringen. wat was het een lange en onzekere tiojd. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat alle richtlijnen vanuit RIVM gehandhaafd worden. 
De hoofdrichtlijnen zijn:

  1. Alle leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan vanaf 11 mei naar school, de leerlingen in het vso gaan nog niet naar school.
  2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  4. Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
  5. De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen, en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt.
  6. Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen.

 

Voor meer informatie, kunt u een email sturen naar directie@elsenburgschool.nl  

 

 

Voor nu wensen wij onze kinderen en hun ouders/ verzorgers een heel fijne meivakantie!

 

 

Namens het team van de Elsenburgschool,

Nadia Huppertz, directeur SBO Elsenburg/ projectdirecteur Librijn