Laatste wijziging: 07 november 2020, 16:32 uur

Op maandag 31 augustus 2020 zijn we het nieuwe schooljaar gestart!

Zoals u weet zijn de SBO-scholen vanaf 11 mei weer open. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat alle richtlijnen vanuit RIVM gehandhaafd worden. Ook in het nieuwe schooljaar, dus per 31 augustus, gelden nog dezelfde richtlijnen. 
De hoofdrichtlijnen zijn:

  1. Het speciaal basisonderwijs is vanf 11 mei 2020 weer 100% open
  2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  4. Tussen personeelsleden/ externen onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
  5. De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen en 'tussen leerlingen en leraren' gecreëerd wordt.
  6. Ouders en andere betrokkenen brengen en halen hun kinderen tot aan het schoolplein (we verzoeken u dus buiten het plein te wachten, graag op 1,5 meter afstand). Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip;
  7. De groepsleerkrachten vangen de leerlingen op vanaf 8.20u op het schoolplein em om 14.30u brengen ze de leerlingen ook naar buiten. We wachten tot elk kind is opgehaald;
  8. Ouders en andere betrokkenen maken vooraf een afspraak met directie/ leerkracht wanneer ze vanwege een dringende reden op school willen komen. Registratie van uw komst wordt gevraagd;
  9. Alle bezoekers van de school (kinderen, ouders/verzorgers, team Elsenburg en externe betrokkenen bij de school) met COVID-klachten betreden de school niet.
  10. Wanneer uw kind/ u COVID klachten heeft, neemt u dan direct contact op met de school en houdt u uw kind thuis.

 

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer er wijzigingen optreden vanuit RIVM dan zijn we genoodzaakt de bestaande maatregelen/ richtlijnen aan te passen. Wanneer u vragen heeft, kunt u een email sturen naar directie@elsenburgschool.nl  

 

 

Namens het team van de Elsenburgschool,

Nadia Huppertz, directeur SBO Elsenburg/ projectdirecteur Librijn