Bijzondere data

Wij besteden aandacht aan alle Nederlandse feesten maar wel vanuit een openbaar karakter. In de kalender leest u wanneer de vieringen gepland staan. Het team van de Elsenburgschool wordt bij de organisatie en uitvoering van feestelijke momenten ondersteund door de ouderraad.
19 december t/m 29 juni 2018
Sportochtend Marimbahal (datum onder voorbehoud)
19 december 2018
Vanaf vandaag: Adviesgesprekken schoolverlaters
20 december 2018
Kerstviering
21 december 2018
Rapporten mee
21 december 2018
Margemiddag - vrij va 12.00
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Kerstvakantie
7 januari 2019
Studiedag - leerlingen vrij
17 januari 2019
MR-vergadering
4 t/m 8 februari 2019
Margeweek: alle dagen van 8.30 - 12.15 uur naar school
Dit jaar werken we voor het eerst met 3 margeweken. In die weken gaan de leerlingen dagelijks naar school van 8.30 - 12.15 uur. Met dit rooster voldoen de leerlingen ruimschoots (972,5 uur) aan het wettelijk minimaal aantal uur (940 uur) dat zij les moeten krijgen en het is zodoende passend volgens de landelijke richtlijnen. Voor werkende ouders die in de marge weken geen opvang kunnen organiseren is er opvang op school mogelijk tot 14.30 uur.
18 februari 2019
Vanaf vandaag: oudergesprekken
22 februari 2019
Carnaval / Margemiddag - vrij va 12.00
25 februari t/m 1 maart 2019
Voorjaarsvakantie
4 maart 2019
Studiedag - leerlingen vrij
5 maart 2019
Hoofdluiscontrole
7 maart 2019
MR-vergadering
8 april 2019
Start project "Ruimtevaart"
9 april 2019
Schoolreisje (niet voor schoolverlaters)
12 april 2019
Koningsspelen / Margemiddag, vrij vanaf 12.00
17 april 2019
Paasfeest
18 april 2019
Studiedag - leerlingen vrij
19 april 2019
Goede vrijdag, school gesloten
22 april 2019
2e paasdag, school gesloten
23 april t/m 3 mei 2019
Meivakantie
6 mei 2019
Hoofdluiscontrole
9 mei 2019
MR-vergadering
29 mei 2019
Sportdag
30 t/m 31 mei 2019
Hemelvaart
6 t/m 7 juni 2019
Kamp schoolverlaters
10 juni 2019
Tweede pinksterdag
11 t/m 14 juni 2019
Margeweek: alle dagen van 8.30 - 12.15 uur naar school
Dit jaar werken we voor het eerst met 3 margeweken. In die weken gaan de leerlingen dagelijks naar school van 8.30 - 12.15 uur. Met dit rooster voldoen de leerlingen ruimschoots (972,5 uur) aan het wettelijk minimaal aantal uur (940 uur) dat zij les moeten krijgen en het is zodoende passend volgens de landelijke richtlijnen. Voor werkende ouders die in de marge weken geen opvang kunnen organiseren is er opvang op school mogelijk tot 14.30 uur.